STROJNÉ TECHNOLÓGIE

Zabezpečujeme

  • dodávky armatúr podľa noriem STN, ČSN,DIN, API atď.
  • dodávky sortimentu sériových armatúr všetkých slovenských a českých výrobcov
  • subdodávateľskú činnosť v oblasti tendrov a verejných súťaží
  • dodávky armatúr, čerpadiel a príslušenstva od vybraných zahraničných výrobcov (podľa priania zákazníka, vrátane celkového vybavenia dovoznej agendy)
  • montáže investičných celkov
  • poradenskú a servisnú činnosť
  • servisnú a opravárenskú činnosť

Naši dodávatelia armatúr splňujú najprísnejšie kritériá v systémoch kvality a akosti na dodávané produkty. Sú certifikovaní spoločnosťami TUV Bayern Sachsen, Loyd register Quality Assurence Limited, ktoré dokladujú skutočnosť, že firmy zaviedli a používajú systém zaručujúci kvalitu podľa požiadaviek normy ISO 9002.

Tieto hodnotenia nezávislými audítormi potvrdzujú vysokú kvalitu dodávok, termínovú spoľahlivosť a perfektný záručný a pozáručný servis pri reálnej cenovej politike.

Predošlé
Ďalšie