PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Zabezpečujeme vypracovanie projektov, konzultačnú a inžiniersku činnosť pre nasledovné oblasti:

 • Elektro a MaR projekty
  • projektovanie el. zariadeni NN a VN
  • bleskozvodov v obj. tr A, B, C
  • poradenstvo a technickú pomoc v odbore elektro
  • projektovanie elektro-požiarnej signalizácie a zabezpečovacích zariadení

 • Projekty ASR
  • vypracovanie popisov SRTP
  • návrh komunikačných protokolov
  • poradenstvo v oblasti aizácie
  • dokumentácia

 • Technologické projekty
  • technologické postupy
  • návrh technologických zariadení

 • Stavebné projekty
  • podklady pre stavebné rozhodnutia
 • Protokoly určenia vonkajších vplyvov
 • Interná a skladová logistika
Predošlé
Ďalšie