Analyzátory plynov

 
 

Detektory plynov a dymu

Meranie koncentrácie kvapalín Fluxus CMS

Meranie hladiny

MERANIE TEPLOTY

Meranie prietoku

Meranie viskozity

apilárny viskozimeter KV 100 a rotačný viskozimeter PV 100 pre meranie viskozity do 2000 mPa.s resp. 107 mPa.s.

Meranie tlaku

 • piezorezistívny snímač
 • 0 – 400 bar
 • EEx ia/ib
 • IP 65/67
 • špeciálne materiály
 • presnosť ± 0.2 % alebo ± 0.1 %
 • výstupý signál 4…20 mA, 2-vodičové zapojenie
 • aseptické prevedenie
 • opcia: HART

METEOROLOGICKÉ SNÍMAČE​

Monitorovanie vody

 • Mikroprocesorom riadený analyzátor pre spracovanie až 8 parametrov naraz.

  Uplatnenie:

  • čistenie odpadových vôd a úprava pitnej vody
  • chemické procesy a biotechnológie
  • úprava vody v bazénoch
  • záruka na prístroj 3 roky

Plynová chromatografia

 • Kompletne aizované plynové chromatografy na báze PC určené pre bezobslužné spojité monitorovanie rôznych chemikálií vo vzduchu a vo výrobe.
  • určené pre jednoduché procesy ako aj laboratórne aplikácie
  • nízke obstarávacie náklady na úrovni IČ analyzátora
  • analýza zemného plynu a environmentálne aplikácie
  • predkonfigurované systémy podľa najčastejších aplikácií
  • aj v prevedení pre 19″

SPínacia technika (kontaktné snímače)

 • Dodávame spínacie zariadenia: plaváky, spínače prietoku, tlakové spínače, vibračné spínače na kontrolu limitných stavov a alarmov do prostredí s nebezpečím výbuchu, pre agresívne materiály ako aj do bežného prostredia.

Vlhkosť pevných látok

 • Dodávame meracie systémy pre meranie obsahu vlhkosti na kapacitnom a optickom princípe merania.

  Takmer každý materiál je vlhký alebo aspoň obsahuje zvyškovú vlhkosť, čo je spôsobené vlhkosťou vzduchu alebo dodatočným primiešavaním. Vlhkosť je dôležitá kvôli skladovaniu, konzistencii, aróme, hmotnosti výrobku …, t.j. kvôli kvalite.

  Meracie systémy vlhkosti merajú on-line, t.j. produkt preteká priamo cez snímač a nameraná hodnota je okamžite k dispozícii aj pri rýchlo tečúcich/padajúcich materiáloch. Je možné taktiež bezkontaktné meranie alebo meranie cez sklo alebo akrylátové sklo.
 • Kapacitné meracie systémy vlhkosti pre stanovenie a riadenie vlhkosti sa už využívajú v nasledovných priemyselných odvetviach:
  • betonárstvo
  • spracovanie skla a keramiky
  • potravinárstvo
  • spracovanie dreva
  • výroba tehál
  • chemický a farmaceutický priemysel
  • spracovanie kriedy, atď.
  Z konkrétnych materiálov ide najmä o:
  • obilniny
  • piesok
  • kremenný piesok
  • krieda
  • štrk
  • cukor
  • ryža
  • prací
  • prášok
  • káva
  • hlina
  • hydroxidy hliníka
  • drevné štiepky
  • čokoláda
  • papier, atď.

Vlhkosť plynov

Optický snímač rozhrania

Optický snímač rozhrania je výborný nástroj na meranie rozhrania a monitorovanie rozhraní, nečistôt a menejcenného paliva v potrubí. Jednoduchý dizajn a kvalitné spracovanie senzora znamená žiadne pohybujúce sa časti, využívanie optických vlákien. Skladá sa z patentovaného optického snímača a príslušnej prijímacej a vysielajúcej elektroniky. Vyhodnocovacia elektronika je umiestnená v Ex puzdre na vyhodnocovacej strane senzora.

izokinetický aický vzorkovač

Izokinetický aický vzorkovač je navrhnutý na výber reprezentatívnej vzorky z potrubia do zbernej nádoby. Vybraná vzorka môže byť miešaná a analyzovaná pre obchodné meranie, API meranie, zrážanie, chemický rozbor, a pod. Vzorkovač používa najjednoduchší dizajn vzorkovača v priemysle.

Systém aického vzorkovania

Dodávame plne aizované vzorkovacie systémy. Zariadenie odoberá vzorky z hlavného potrubia pomocou vzorkovacej sondy v určených intervaloch.

Vzorkovacie zariadenie pozostáva z týchto častí:

 • Optický snímač rozhrania
 • Izokinetický vzorkovač
 • Zberné nádoby
 • Solenoidy pre produkt
 • Solenoidy pre vzduch
 • Prietokomer
 • Tlakomery
 • Kompresor + sušička vzduchu