Spoločnosť PavCo, s.r.o. vznikla v roku 2019. Tvoria ju tri hlavné strediská, a to stredisko technológií, stredisko priemyselnej chémie, náradia, nástrojov, meradiel a služieb a stredisko dodávok Mitsubishi Electric.

PavCo, s.r.o. je progresívna spoločnosť, ktorá prináša spoločne s jej zamestnancami skúsenosti a realizačné možnosti v dodávkach najmodernejších technológií a produktov. Nadobudnuté skúsenosti umožňujú pre zákazníka navrhnúť vždy optimálne technické riešenia.

PavCo, s.r.o. sa orientuje na projekčnú, inžiniersku a konzultačnú činnosť, vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov, strojné, mechanické a montážne práce, výrobu a montáž z hliníkových profilov, montáže rozvodov stlačeného vzduchu, montáže hydraulických rozvodov, zváračské a zámočnícke práce, výrobu rozvádzačov, odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických, tlakových a plynových zariadení, elektroinštalačné práce, IT inštalácie, vývoj, konfiguráciu a aplikáciu SW, internú a skladovú logistiku, kalibráciu a overovanie zariadení s certifikáciou SMÚ, SLM.

 

 

Spoločnosť PavCo, s.r.o. zabezpečuje dodávky strojnej technológie a armatúr, rozvádzačov, elektro komponentov a zariadení, MaR pre meranie rôznych fyzikálnych a chemických vlastností, ASR priemyselné ay PLC, PC a ich dispečingov, systémov strojového videnia a kamerových systémov, produktov SW, dodávok Mitsubishi Electric vrátane robotov, nástrojov, náradia, meradiel a priemyselnej chémie, oživenie a testovanie technológií, servis a údržbu, zabezpečenie dopravy.

 

Hlavným kritériom PavCo, s.r.o. je vykonávať komplexné služby – návrh, projekt, dodávka, montáž, skúšobná prevádzka, záručný a pozáručný servis a školenia obslužného personálu. Naše možnosti však tiež zahŕňajú – štúdie zhotoviteľnosti, konzultácie, projektový management, inžiniering a tvorba software a špeciálneho HW. Realizujeme zákazky „na kľúč“, ale aj jednoduché menšie dodávky tovarov, či služieb. Použité hardwarové prostriedky sú schválené aj pre prostredie s nebezpečím výbuchu.

V roku 2021 sme zaviedli integrovaný systém manažérstva podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 pre:

Projekcia, komplexná dodávka a montáž meracích, regulačných, komunikačných, telekomunikačných, elektrických, strojných zariadení a komponentov. Návrh, tvorbu a implementáciu riadiacich systémov a informačných technológií. Vývoj softverových aplikácií pre telekomunikačné riešenia a iné priemyselné odvetvia. Distribúciu priemyselnej chémie, náradia, nástrojov a meradiel.

Poskytované služby

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

 • stavebné projekty
 • technologické projekty
 • elektro a MaR projekty
 • projekty ASR
 • protokoly o určení vonkajších vplyvov

PRACOVNÁ ČINNOSŤ

 • strojárska
 • zváračská s možnosťou zvárania v rôznych ochranných atmosférach
 • elektroinštalácie spojené s výrobou elektrických zariadení
 • elektroinštalácie
  spojené s výrobou elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
 • vodárenská, kúrenárska, zámočnícka
 • interná a skladová logistika
 • stavebná

DODÁVKY

 • strojných technológií a armatúr, servopohonov, pneupohonov
 • elektro komponentov a zariadení – MaR pre meranie rôznych fyzikálnych a chemických veličín a vlastností 
 • protipožiarne prestupy HILTI
 • ASR, priemyselných aov PLC, PC, HMI a dispečingov
 • produktov SW, SCADA systémov
 • systémov strojového videnia
 • kamerových systémov
 • zabezpečovacích systémov JABLOTRON
 • fotovoltaiky
 • bezpečnostných prvkov
 • testovacích a snímačových systémov
 • laserových popisovačov
 • robotov
 • systémov  pre zber dát, monitorovanie zariadení, prediktívnu údržbu a traceabilitu
 • priemyselnej chémie, náradia, nástrojov a meradiel
 • komponentov mitsubishi electric

KONZULTAČNÁ & INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • oživovanie technológií
 • revízie – odborné prehliadky
 • záručné a pozáručné servisy
 • podnikateľské poradenstvo

Oblasti zamerania

PRIEMYSELNÉ PÔSOBENIE V

 • automotive
 • petrochemickom
 • chemickom
 • potravinárstvom
 • farmacutickom
 • strojárskom
 • drevárskom
 • vodárenskom
 • energetickom
 • stavebnom