Čo je to Tribológia?

Tribológia sa zaoberá vedeckou charakterizáciou trenia, opotrebenia a mazania a vývojom technológií slúžiacich na optimalizáciu trecích procesov. Trenie a opotrebenie sa vyskytuje všade, kde sa komponenty a súčasti dynamicky pohybujú - vo vozidlách, výrobných strojoch, plniacich systémoch, chladiacich systémoch, systémoch HVAC a iných strojoch a systémoch. Výber správnych vysokovýkonných mazív...

MODERNIZÁCIA PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN (FSMA) A MAZIVÁ POTRAVÍN

FSMA ukladá potravinárskym spoločnostiam zodpovednosť za dokumentovanie toho, ako plánujú podniknúť proaktívne kroky, aby sa zabránilo kontaminácii produktu. Výrobcovia musia vykonať analýzu nebezpečenstva známych alebo „primerane predvídateľných“ zraniteľností vo výrobnom procese, v ktorých môže dôjsť k mikrobiologickej, chemickej alebo fyzikálnej kontaminácii. Po ich identifikácii sa od spoločností vyžaduje, aby pripravili...

Translate »