Parts cleaner HF

Rozpúšťadlo na čistenie stolov
– Odmasťovacie rozpúšťadlo pri vysokom zaťažení povrchu
– Ideálne na použitie umývacích stolov
– Zvýšený bod vzplanutia = zvýšenie bezpečnosti