OKS 671 (400ml)

  • dlhodobé mazanie častí strojov, ktoré sú vystavené vysokým tlakom, prachu alebo vlhkosti.
  • dobrá ochrana proti korózii. Ideálny pre reťaze v prašnom prostredí, napr. pri dopravných systémoch, baliacich strojoch a plniacich aoch.
  • olej na reťaze bicyklov.