OKS 3790

  • rozpúšťanie cukrových chrást.
  • čistenie častí strojov.
  • mazanie jemných mechanizmov.
  • tvarovacie prostriedky pre obaly.
  • dobrý čistiaci a mazací účinok.
  • dobrá ochrana proti opotrebeniu a korózii.
  • emulzie sú neutrálne po stránke chuti a zápachu.
  • špeciálne pre priemysel cukroviniek.
  • uvoľnený pre použitie v potravinárskom priemysle NSF H1 Reg.č. 128470.