OKS 250

  • pre skrutky a klzné plochy, ktoré sú vystavené pôsobeniu tlaku a teplôt.
  • optimálny pomer uťahovacieho momentu a dosiahnuteľného predpätia.
  • bez kovov.
  • veľmi dobrá ochrana proti korózii.
  • univerzálna pasta pre vysoké teploty.
  • pre spojenia nerezových ocelí.