OKS 2351 (400ml)

–    pre montáž skrutkových a čapových spojení, ktoré sú vystavené pôsobeniu vysokých teplôt a vplyvom korózie. –    optimálny pomer uťahovacieho momentu a dosiahnuteľného predpätia skrutky
–    zabraňuje zadieraniu alebo korózii.
–    zabraňuje zadieraniu.
–    mazacia a separačná pasta.