OKS 100

  • na zlepšenie klzných vlastností častí strojov.
  • zábehové mazivo v kombinácii s olejmi alebo tuhými mazivami.
  • znižuje trenie a opotrebenie.
  • náročné tvárniace operácie pri spracovaní kovov.
  • k zapracovaniu do plastov, tesnení a upchávok.
Translate »